Τι είναι η Ρευματοπάθεια?

Ο όρος «ρευματοπάθεια» αναφέρεται γενικά σε παθήσεις που προσβάλλουν κατά κύριο λόγο το μυοσκελετικό σύστημα. Κατά την κοινή γνώμη, οι ρευματοπάθειες συνδέονται με τη μεγάλη ηλικία. Η αντίληψη αυτή δεν είναι σωστή, γιατί αρκετές από τις ρευματοπάθειες που προσβάλλουν τους ενήλικες, προσβάλλουν επίσης και τα παιδιά.

Τι κάνουμε:

Κύριοι στόχοι του Συνδέσμου είναι η βελτίωση της παρεχόμενης Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα άτομα με ρευματικά νοσήματα, η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη σοβαρότητα και τις διαστάσεις των νοσημάτων αυτών.

Περισσότεροι από 100 χιλιάδες Κύπριοι ζουν με κάποια μορφή ρευματοπάθειας, και όμως η ενημέρωση για τις επιπτώσεις των παθήσεων αυτών, και η γνώση για αντιμετώπιση τους για την βελτίωση της καθημερινής ζωής, βρίσκεται πολύ χαμηλά.

slide_6

Προγράμματα και Υπηρεσίες που

προσφέρει ο Σύνδεσμος

Ο Αντιρευματικός Σύνδεσμος εκπροσωπεί όλα τα άτομα με Ρευματικές και Μυοσκελετικές παθήσεις στην Κύπρο, και είναι μη κερδοσκοπικός, Φιλανθρωπικός και μη Κυβερνητικός οργανισμός, προσφοράς υπηρεσιών και στήριξης καθώς επίσης διεκδίκησης δικαιωμάτων και συνηγορίας των ασθενών.

Προσωπικές Ιστορίες

Αληθινές ιστορίες από αληθινούς ανθρώπους

Τι λένε για εμάς

Μαρτυρίες για τον Αντιρευματικό Σύνδεσμο