Εγγραφή Μέλους

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ – ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΕΙΣ:

Για τη διαδικασία εγγραφής μέλους ρευματοπαθή, καταβάλλεται ετήσια συνδρομή ύψους 15 ευρώ προς λήψη της κάρτας εγγραφής μέλους. Απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης της πάθησης του ρευματοπαθή από ρευματολόγο ή συμπληρώνεται το τρίτο μέρος της αναρτημένης αίτησης, όπου καταγράφεται η διάγνωση/πάθηση, υπογράφεται από ρευματολόγο και υποβάλλεται στον Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου. Η εγγραφή ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία εγγραφής.

 

Tρόποι πληρωμής της ετήσιας συνδρομής:

α) Καταβολή στα γραφεία του Συνδέσμου στις διευθύνσεις:

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Κεντρικά Γραφεία: Αγίας Ελένης 13, 1056, Τ.Θ. 24966, Λευκωσία, Τηλ:22428285, Φαξ:22428288.
Γραφείο Λεμεσού: Δημητσάνης 6, Κάτω Πολεμίδια, 4156, Τηλ: 25344432, Φαξ:25562956
Γραφείο Λάρνακας: Κυκλώπων 28, Καμάρες ΙΙ, 6041, Τηλ: 24361085 Φαξ:24360503

β) Μέσω Τράπεζας σε λογαριασμό της Τραπεζας Κύπρου, αρ. λογαριασμό: 0120-05-034548.

γ) Μέσω Ι-banking στον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ CY42 0020 0120 0000 0005 0345 4800.

 

Η απόδειξη της συναλλαγής θα φέρει το ονοματεπώνυμο του Ρευματοπαθή, τηλέφωνο επικοινωνίας και ως σκοπό την ετήσια συνδρομή ρευματοπαθή. Όλα τα δικαιολογητικά (απόδειξη τράπεζας, αίτηση εγγραφής μέλους, βεβαίωση ρευματολόγου) θα αποστέλλονται στο Σύνδεσμο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης cyplar@cytanet.com.cy ή μέσω φαξ: 22428288/25562956/24360503 ή θα προσκομίζονται στα γραφεία του Συνδέσμου, προς παραλαβή της κάρτας μέλους από τα γραφεία του Συνδέσμου ή μέσω ταχυδρομείου.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ – ΜΗ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΕΙΣ

Για τη διαδικασία εγγραφής μέλους που δεν είναι ρευματοπαθής, καταβάλλεται ετήσια συνδρομή ύψους 15 ευρώ. Η εγγραφή συνδρομητών απαιτεί τη συμπλήρωση των σημείων 1 και 2 της αναρτημένης αίτησης.

 

Tρόποι πληρωμής της ετήσιας συνδρομής:

α) Καταβολή στα γραφεία του Συνδέσμου στις διευθύνσεις:
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Κεντρικά Γραφεία: Αγίας Ελένης 13, 1056, Τ.Θ. 24966, Λευκωσία, Τηλ:22428285, Φαξ:22428288.
Γραφείο Λεμεσού: Δημητσάνης 6, Κάτω Πολεμίδια,4156, Τηλ: 25344432, Φαξ:25562956
Γραφείο Λάρνακας: Κυκλώπων 28, Καμάρες ΙΙ, 6041, Τηλ: 24361085 Φαξ:24360503

β) Μέσω Τράπεζας σε λογαριασμό της Τραπεζας Κύπρου στο λογαριασμό: 0120-05-034548

γ) Μέσω Ι-banking στον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ CY42 0020 0120 0000 0005 0345 4800

 

Η απόδειξη της συναλλαγής θα φέρει το ονοματεπώνυμο του συνδρομητή, τηλέφωνο επικοινωνίας και ως σκοπό την ετήσια συνδρομή. Όλα τα δικαιολογητικά (απόδειξη τράπεζας, αίτηση συνδρομητή) θα αποστέλλονται στο Σύνδεσμο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης cyplar@cytanet.com.cy ή μέσω φαξ: 22428288/25562956/24360503 ή θα προσκομίζονται στα γραφεία του Συνδέσμου.

    Αίτηση Εγγραφής Μέλους

    Στοιχεία Επικοινωνίας
    Αίτηση Έκδοσης Ταυτότητας Ρευματοπαθή


    Copy link
    Powered by Social Snap