Ρευματοπαθείς και Covid 19

Ρευματοπαθείς και Covid 19

Παρουσίαση από Δρ. Γεώργιο Πετρίκκο, ομότιμος καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Κυπριακής Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμώξεων.

Click herehttps://rheumatism.org.cy/wp-content/uploads/2020/11/Ρευματοπαθεις_και_Covid_19.pdf

Share via
Copy link
Powered by Social Snap