Σύνδεσμος

Ποιοι Είμαστε

Ο Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου είναι Φιλανθρωπικός, μη κερδοσκοπικός και μη Κυβερνητικός οργανισμός ο οποίος παρέχει υπηρεσίες στήριξης, εκπαίδευσης, θεραπείας και αποκατάστασης σε ρευματοπαθείς-μέλη. Ιδρύθηκε το 1984 από ρευματοπαθείς και γιατρό Ρευματολόγο, με σκοπό τη διεκδίκηση δικαιωμάτων των ασθενών που διαγνώστηκαν με ρευματικές παθήσεις. Το έργο του Συνδέσμου περιλαμβάνει μία σειρά από δράσεις ενημέρωσης του κοινού και εκπαιδευτικά προγράμματα προς τους Ρευματοπαθείς, ενώ ο Σύνδεσμος συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Συνέδρια και Οργανισμούς με σκοπό την εξέταση και συζήτηση των θεμάτων που άπτονται χειρισμού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Διενεργεί επίσης έρευνες στη βάση Ευρωπαϊκών και Διεθνών δεδομένων, για εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων που αφορούν τις ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις.

Το Όραμα μας

Το όραμα του Αντιρευματικού Συνδέσμου Κύπρου είναι η διασφάλιση μιας ισότιμης, ποιοτικής και παραγωγικής ζωή για τους Ρευματοπαθείς σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπείας, εκπαίδευσης και αποκατάστασης. Κύριο μας μέλημα είναι η άμεση πρόσβαση των ρευματοπαθών σε ιατροφαρμακευτική αγωγή, η παροχή ψυχολογικής ενδυνάμωσης μέσα από τα προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης, η κατανόηση της πάθησης μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, η προώθηση δράσεων που αποσκοπούν στη κοινωνική τους ενσωμάτωση και η εξασφάλιση ισότιμων δικαιωμάτων σε κοινωνικό και πολιτειακό επίπεδο.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) διοικείται από 9 μελές έως 18 μελές Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τις Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις των μελών και είναι όργανο που εκτελεί τις αποφάσεις της Παγκύπριας Γενικής Συνέλευσης.

Το Δ.Σ. δικαιούται να διορίζει μέχρι και τρία μέλη με όλα τα δικαιώματα του πλήρους μέλους, που θα βοηθήσουν στο έργο του Συνδέσμου και καταρτίζεται σε σώμα το αργότερο σε 15 μέρες από την εκλογή του. Εκλέγονται Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Βοηθός Γενικός Γραμματέας, Γενικός Οργανωτικός, Γενικός Ταμίας και Βοηθός Γενικός Ταμίας οι οποίοι αποτελούν την Κεντρική επιτροπή. Οι πιο πάνω αξιωματούχοι πρέπει απαραιτήτως να είναι άτομα που έχουν διαγνωστεί με ρευματικές παθήσεις. Οι υπόλοιποι είναι Σύμβουλοι.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε δύο μήνες και εκτάκτως όταν παραστεί ανάγκη, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή όταν ζητηθεί από το ¼ των μελών και άνω. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου έχει εκλεγεί από την Παγκύπρια Γενική Συνέλευση Μελών στις 27 Μαρτίου 2017 και αναμένεται επικύρωση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εντός του έτους 2020.

Τα μέλη του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

A/A Όνομα Θέση
1 Μάριος Κουλούμας Πρόεδρος
2 Σούζη Μακρή  Αντιπρόεδρος
3 Άντρη Φώκα Χαραλάμπους Γενική Γραμματέας
4 Ρούλα Πιτσιλίδου Εκτελεστικός Γραμματέας
5 Δέσπω Χαραλάμπους  Γενικός Ταμίας
6 Χρύσω Γιασουμή Βοηθός Γενικός Γραμματέας
7 Στάλω Παπαμιχαήλ Βοηθός Γενικός Ταμίας
8 Νίκος Νικολάου Σύμβουλος
9 Στέλλα Π.Θεοδώρου  Σύμβουλος
10 Πάμπος Γεωργιάδης  Σύμβουλος
11 Άντρη Ιωακείμ Χαρούλα Παλάοντα Σύμβουλος
12 Φλώρη Ζεϊτούνι Σύμβουλος
13 Έλενα Αποστόλου Σύμβουλος
14 Ανδρέας Ιακώβου Μέλος
15 Αθηνά Σωφρονίου Μέλος
16 Αιμιλία Ξυδιά Μέλος

Στόχοι

  • Η ενημέρωση της κοινωνίας σε τακτή βάση ως προς τις διαστάσεις των ρευματικών παθήσεων και τις επιπτώσεις αυτών σε προσωπικό, κοινωνικό, οικονομικό και επαγγελματικό επίπεδο.
  • Η ενημέρωση των ρευματοπαθών όσον αφορά την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τη διαχείριση και τη θεραπεία.
  • Βελτίωση της Ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και αποκατάστασης των ρευματικών και μυοσκελετικών παθήσεων.
  • Συμμετοχή ρευματοπαθών σε προγράμματα ενημέρωσης, εκπαίδευσης, ψυχοκοινωνικής στήριξης με σκοπό τη σωστή διαχείριση της πάθησης τους.
  • Προώθηση δράσεων των Ρευματοπαθών, προς κοινωνική ενσωμάτωση
  • Προώθηση προγραμμάτων έρευνας για τις ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις.
  • Εδραίωση της συνεργασίας με φορείς σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και σε Παγκόσμιο επίπεδο.
  • Βελτίωση οικονομικής ευρωστίας του Συνδέσμου, ως αξιόπιστος Σύνδεσμος διεκδίκησης των ρευματοπαθών στη Κυπριακή Δημοκρατία.
Copy link
Powered by Social Snap