Χορηγοί

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τους χορηγούς του Αντιρευματικού Συνδέσμου Κύπρου, για την συνεχή στήριξη και τη συμβολή τους ως προς την λειτουργία των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων του Συνδέσμου. Οι χορηγοί μας συμβάλλουν τα μέγιστα σε θέματα ενημέρωσης του κοινού για τις ρευματικές παθήσεις, στην εκπαίδευση των ατόμων με ρευματοπάθειες και στην παροχή υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση της ζωής των ρευματοπαθών.

Διαχρονικός Χορηγός

Χορηγοί

Υποστηρικτές

Copy link
Powered by Social Snap