Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικείται από 9 μελές έως 18 μελές Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τις Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις των μελών.

Το Δ.Σ. είναι όργανο που εκτελεί τις αποφάσεις της Παγκύπριας Γενικής Συνέλευσης.

Το Δ.Σ. δικαιούται να διορίζει μέχρι και τρία μέλη με όλα τα δικαιώματα του πλήρους μέλους, που θα βοηθήσουν στο έργο του.

Το Δ.Σ καταρτίζεται σε σώμα το αργότερο σε 15 μέρες από την εκλογή του. Εκλέγονται Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Βοηθός Γενικός Γραμματέας, Γενικός Οργανωτικός, Γενικός Ταμίας και Βοηθός Γενικός Ταμίας οι οποίοι αποτελούν την Κεντρική επιτροπή. Οι πιο πάνω αξιωματούχοι πρέπει απαραιτήτως να είναι άτομα με ρευματοπάθειες. Οι υπόλοιποι είναι Σύμβουλοι.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει ταχτικά μια φορά κάθε δύο μήνες και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή όταν το ζητήσουν το λιγότερο ¼ των μελών.

Το Συμβούλιο του Α.Σ.Κ. το οποίο έχει εκλεγεί από την Παγκύπρια Γενική Συνέλευση Μελών στις 22 Μαρτίου 2014, για την τριετεία 2014-2017 είναι:

A/A Όνομα Θέση
1 Μάριος Κουλούμας Πρόεδρος
2 Ρούλα Πιτσιλίδου Αντιπρόεδρος
3 Άντρη Φώκα Χαραλάμπους Γενική Γραμματέας
4 Δέσπω Χαραλάμπους Γενική Ταμίας
5 Νίκος Νικολάου Βοηθός Γενικός Ταμίας
6 Σούζη Μακρή Γενικός Οργανωτικός
7 Χρύσω Γιασουμή Βοηθός Γενικός Γραμματέας
8 Στάλω Παπαμιχαήλ Σύμβουλος
9 Αθηνά Σωφρονίου Σύμβουλος
10 Φλώρη Ζεϊτούνι Σύμβουλος
11 Χαρούλα Παλάοντα Σύμβουλος
12 Χρύσω Χρίστου Σύμβουλος
13 Στέλλα Π.Θεοδώρου Σύμβουλος
14 Πάμπος Γεωργιάδης Σύμβουλος
15 Παναγιώτης Χαραλάμπους Σύμβουλος
16 Νιόβη Σεργίδου Σύμβουλος
17 Άντρη Ιωακείμ Σύμβουλος