Βιβλιάριο Δικαιώματα των Ασθενών

Το βιβλιάριο Δικαιώματα των Ασθενών παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα των ασθενών και πως αυτά θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και πως οι ασθενείς μπορούν να τα διεκδικούν.

Εγχειρίδιο Παροχές και Υπηρεσίες στους Κύπριους Ρευματοπαθείς

Το εγχειρίδιο Παροχές και Υπηρεσίες στους Κύπριους Ρευματοπαθείς δημιουργήθηκε με σκοπό να ενημερώσει για υπηρεσίες και ωφελήματα που προσφέρονται σε άτομα με αναπηρία από το δημόσιο τομέα.