cyplar@cytanet.com.cy

+357 22 428285

Menu

Το Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα

1. Παγκύπρια Γενική Συνέλευση

Η Π.Γ.Σ αποτελείται από όλα τα μέλη του Α.Σ.Κ με τακτοποιημένες τις συνδρομές τους. Είναι το ανώτατο όργανο της οργάνωσης. Η ταχτική Π.Γ.Σ καλείται από το Δ.Σ. κάθε χρόνο τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο. Ο τόπος και ο χρόνος καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν ανακοινώνονται το λιγότερο οχτώ μέρες πριν από την πραγματοποίηση της. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα από τα ταχτοποιημένα μέλη. Αν δεν υπάρχει απαρτία η συνέλευση αναβάλλεται για 15 λεπτά και όσα από τα μέλη είναι παρόντα αποτελούν απαρτία. Η Έκτακτη Π.Γ.Σ καλείται από το Δ.Σ όταν παραστεί ανάγκη ή όταν το ζητήσουν γραπτώς το λιγότερο το 1/5 των μελών του συνδέσμου. Στην αίτηση των μελών πρέπει να αναφέρεται και ο λόγος της σύγκλησης. Καλείται το αργότερο σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης προς το Δ.Σ. Στην Τακτική Π.Γ.Σ γίνεται η λογοδοσία του Δ.Σ και κατατίθεται η έκθεση των ελεγκτών. Ακολουθεί συζήτηση και έγκριση.
Η συνέλευση διορίζει δύο νέους ελεγκτές για την επόμενη χρονιά. Συζητεί τα θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη και παίρνει αποφάσεις που αποτελούν γενικές κατευθυντήριες γραμμές για το Δ.Σ. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Τις εργασίες της Π.Γ.Σ διευθύνει η Κεντρική Επιτροπή. Κάθε τρία χρόνια καθορίζει την ημερομηνία εκλογής των μελών του Δ.Σ.

 

   2. Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Α.Σ.Κ. διοικείται από 9 μελές έως 18 μελής Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ. δύναται να διορίζει μέχρι και τρία συνδεδεμένα μέλη. Εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από την Π.Γ.Σ. Η σύνθεση του Δ.Σ. καθορίζεται κατά Επαρχία σύμφωνα με την αναλογία των εγγεγραμμένων μελών του Συνδέσμου. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. γίνεται κατά Επαρχία με μυστική ψηφοφορία που λαμβάνει χώρα στην αντίστοιχη Επαρχία και σε αυτή έχουν δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της Επαρχίας. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. γίνεται σε ημερομηνία που καθορίζεται από την Π.Γ.Σ. Δικαίωμα Υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη με ταχτοποιημένες τις συνδρομές τους. Οι υποψηφιότητες πρέπει να φτάσουν στο Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. τουλάχιστο επτά (2) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Τα ονόματα των υποψηφίων τίθενται σε ψηφοδέλτιο κατά αλφαβητική σειρά με βάση το επίθετο του υποψηφίου. Εκλέγονται ως μέλη του Δ.Σ. οι πλειονοψηφήσαντες εκ των υποψηφίων. Ο επόμενος κατά Επαρχία σε αριθμό ψήφων είναι επιλαχών. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ τη θέση του παίρνει ο πρώτος επιλαχών. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες τότε τη θέση παίρνει μέλος της οργάνωσης που διορίζεται από το Δ.Σ. Το Δ.Σ είναι όργανο που εκτελεί τις αποφάσεις της Π.Γ.Σ. και εργάζεται το ταμείο και την περιουσία της οργάνωσης. Το Δ.Σ καταρτίζεται σε σώμα το αργότερο σε 15 μέρες από την εκλογή του. Εκλέγονται Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Βοηθός Γενικός Γραμματέας, Εκτελεστικός Γραμματέας, Γενικός Ταμίας και Βοηθός Γενικός Ταμίας οι οποίοι αποτελούν την Κεντρική Επιτροπή. Οι πιο πάνω αξιωματούχοι πρέπει απαραιτήτως να είναι άτομα με ρευματοπάθειες. Οι υπόλοιποι είναι Σύμβουλοι. Το Δ.Σ. συνεδριάζει ταχτικά κάθε δύο μήνες και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή όταν το ζητήσουν το λιγότερο ¼ των μελών. Βρίσκεται εν απαρτία όταν παρίστανται 50% + 1 μέλος, σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία αναβάλλεται για 30 λεπτά και τα παρόντα μέλη αποτελούν απαρτία φτάνει σε αυτά να περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και δύο μέλη της Κ.Ε. Οι προσκλήσεις κοινοποιούνται στα μέλη του Δ.Σ 4 μέρες πριν από την πραγματοποίηση της. Μαζί με την κοινοποίηση δίδονται και τα θέματα που θα συζητηθούν. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δεύτερη και νικώσα ψήφο. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει από 3 συνεχόμενες τακτικές συνεδρίες εκπίπτει της θέσεως του μετά από απόφαση του.

   3. Κεντρική Επιτροπή

Την Κεντρική Επιτροπή απαρτίζουν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας , ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας, ο Εκτελεστικός Γραμματέας, ο Γενικός Ταμίας και ο Βοηθός Γενικός Ταμίας. Συνεδριάζει ταχτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη. Οι προσκλήσεις κοινοποιούνται στα μέλη της Κ.Ε. το λιγότερο τρεις μέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίας. Στην πρόσκληση αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος και η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας. Τρία μέλη αποτελούν απαρτία νοουμένου ότι σ’ αυτά περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Η Κ.Ε. φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Μέλος της Κ.Ε. που απουσιάζει από έξι συνεχείς τακτικές συνεδρίες εκπίπτει της θέσης του μετά από απόφαση του Δ.Σ.

 • Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σύνδεσμο σ’ όλες τις σχέσεις. Συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδρίες του Δ.Σ και της Κ.Ε. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριών και υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο. Λογοδοτεί από μέρους του Δ.Σ μπροστά στη Π.Γ.Σ. Γενικά διευθύνει τη δράση του Δ.Σ.

 • Αντιπρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο και τον αναπληρεί όταν απουσιάζει.

 • Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Π.Γ.Σ., του Δ.Σ και της Κ.Ε. Τηρεί την αλληλογραφία του συνδέσμου και φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του.

 • Βοηθός Γενικός Γραμματέας

Ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας βοηθά το Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντα του και τον αναπληρεί όταν απουσιάζει.

 • Εκτελεστικός Γραμματέας

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας έχει την ευθύνη για τη διοργάνωση των Παγκύπριων Γενικών Συνελεύσεων και εκδηλώσεων που αποφασίζει το Δ.Σ.

 • Γενικός Ταμίας

Ο Γενικός Ταμίας εισπράττει κάθε έσοδο του συνδέσμου δίδοντας απόδειξη. Εκτελεί κάθε πληρωμή , με βάση τις αποφάσεις του Δ.Σ, παίρνοντας απόδειξη. Τηρεί τα βιβλία διαχείρισης της περιουσίας του συνδέσμου. Τηρεί Γενικό Μητρώο των μελών του συνδέσμου το οποίο και ενημερώνει. Προϋπολογισμοί με την Λειτ. Γραμματειακών Υπηρεσιών Συντάσσει τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης κάθε χρόνου και τον προϋπολογισμό του επομένου και συνεργάζεται με τους ελεγκτές για τον έλεγχο. Ο Γενικός Ταμίας μπορεί να κρατεί στα χέρια του για τις καθημερινές ανάγκες ποσό που να μην υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Οποιοδήποτε ποσό πέραν από τα 500 ευρώ κατατίθεται στη τράπεζα στο όνομα του συνδέσμου. Δικαίωμα ανάληψης χρημάτων από την τράπεζα έχουν ο Πρόεδρος μαζί με την Γενική Ταμία.

 • Βοηθός Γενικός Ταμίας

Ο Βοηθός Γενικός Ταμίας βοηθά το Γενικό Ταμία στα καθήκοντα του και τον αναπληρεί όταν απουσιάζει.

 • Εκτελεστικός Διευθυντής

Εποπτεία Προγράμματος Εθελοντών. Εποπτεία Λειτουργών. Έντυπα Οργανώσεις (Κύπρο και Εξωτερικό) Υπουργείο Υγείας & Κυβερνητικές Υπηρεσίες. ΡΕΚ, Βουλή. Θέματα Προσωπικού. Οίκημα (απόκτηση ιδιόκτητου Λ/σια). Έρευνες/Ευρωπαικά Θέματα. Εγκύκλιοι ΑΣΚ. Συναντήσεις με Εταιρείες για προώθηση του ΑΣΚ και συνεργασίες (φαρμακευτικές και άλλες). Υπεύθυνος για την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία του Σώματος Εθελοντών του Συνδέσμου σε συνεργασία με τους άλλους λειτουργούς του Συνδέσμου.

 

   4. Λειτουργός Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

Οργάνωση και εφαρμογή Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Ρευματοπαθών Ατόμων Και Ομάδων και Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης στο Οίκημα του Συνδέσμου ή και σε άλλους κατάλληλους χώρους π.χ. στο σπίτι, σε ιδρύματα κλπ τόσο στη Λευκωσία όσο και στις άλλες επαρχίες. Παρέχει καθοδήγηση και ενημέρωση για τις Παροχές και Υπηρεσίες του Συνδέσμου και του Κράτους ατομικών περιπτώσεων Ρευματοπαθών ως ακολούθως: Υφιστάμενες περιπτώσεις, Νέες περιπτώσεις.

Ομαδική/ Ατομική Στήριξη Υπεύθυνη για την ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία ομάδων στήριξης ατόμων με την ίδια πάθηση. όπως ομάδα ατόμων με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο, Ομάδα Ατόμων με Σκληρόδερμα, Ομάδα Ατόμων με Αγκυλωτική Σπονδυλαρθρίτιδα, Ομάδα Ατόμων με Ινομυαλγία, Ομάδα ατόμων με Οστεοαρθρίτιδα Γονιών και Παιδιών, Ομάδα Ψωριασικής Αρθρίτιδας, και Ρευματοειδής Αρθρίτιδας. Πρόγραμμα Αυτοδιαχείρισης και Αυτογνωσίας.

Υπεύθυνη για την ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων του Κέντρου Στήριξης Ρευματοπαθών για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της σε συνεργασία με τους άλλους Λειτουργούς του Συνδέσμου.

Ανάπτυξη Προγράμματος Ενδυνάμωσης και Υποστήριξης των Νέων Ρευματοπαθών. Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Πρόληψης. Ετήσια Εβδομάδα Ρευματοπαθειών, Παγκόσμια Ημέρα Ρευματοπαθειών και άλλες Παγκόσμιες ή Ευρωπαϊκές Ημέρες. Υπεύθυνη Προγράμματος Έκτακτης Οικονομικής Στήριξης.. Υπεύθυνη για το συντονισμό των εργασιών έκδοσης της «Πορείας Ζωής» και άλλων εντύπων σε συνεργασία με τα άτομα της Συντακτικής Ομάδας. Κρατικές Χορηγίες (Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί).

Υπεύθυνη για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν τα ακόλουθα : Οργανισμός Νεολαίας, ΚΥΣΟΑ, ΠΟΣΠΦ,  Lupus Europe, ENFA, ASIF κ.α.

Συμπλήρωση αιτήσεων Κρατικών Χορηγιών.

Βοήθεια για την διοργάνωση εκδηλώσεων του Συνδέσμου σε συνεργασία με τους υπόλοιπους λειτουργούς του Συνδέσμου.

Ανάπτυξη και Λειτουργία ερευνητικών προγραμμάτων, επιδημιολογικών ερευνών, κοινωνιολογικών ερευνών κ.τ.λ καθώς και εξασφάλιση της επιχορήγησης των προγραμμάτων αυτών μέσω της Ε.Ε ή και άλλων φορέων στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα ανατεθούν σε σχέση με τα καθήκοντα και ευθύνες της θέσης.

 

   5. Λειτουργοί Γραμματειακών Υπηρεσιών Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας

Γραμματειακή υποστήριξη Εκτελεστικού Διευθυντή και Λειτουργού Ψυχοκοινωνικής Στήριξης. Λειτουργικότητα του οικήματος (επιδιορθώσεις, εξοπλισμός). Καταρτισμός προγραμμάτων του Κ.Σ Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας (Πρόγραμμα, διευθέτηση μαθημάτων). Κέντρο Πληροφοριών (εβδομαδιαία ανανέωση του Κέντρου πληροφοριών και εμπλουτισμός του με νέο υλικό). Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί, Facebook, διαδίκτυο, MME, Πρακτικά ΔΣ, ΚΕ, Ταμεία (κουμπαράδες, μπλοκ, χορηγίες), Εγγραφή Μελών μητρώου, Εγγραφή μελών μητρώου Εθελοντών, Είσπραξη εισφορών για το Κ.Σ., Χειρισμός μικρού ταμείου, Χειρισμός μεγάλου ταμείου, Έκδοση και Ανανέωση Ταυτοτήτων, Μητρώα (μελών, εθελοντών, οπτικοακουστικά, βοηθήματα, αξιωματούχων), Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης. Διοργάνωση Εκδηλώσεων(Τσάι και Θέατρο), Βιβλιοπωλείο, Supermarket , Λαμπάδες (οικονομική ενίσχυση), Θεραπείες με κερί, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Καταρτισμός και αποστολή των επιστολών, Δημιουργία και αποστολή διάφορων επιστολών. Τήρηση Πρακτικών για τις ενδοτμηματικές συσκέψεις. Καταγραφή και χειρισμός των Περιουσιακών Στοιχείων του Α.Σ.Κ. Χειρισμός των προϊόντων προς πώληση του Κ.Σ. Κηδείες( οικονομική Ενίσχυση), Email/ BU, Ετοιμασία Θεμάτων ΚΕ και Δ.Σ. Πρακτικά συνεδριών ΚΕ και Δ.Σ, Γραμμή Υποστήριξης, Αρχειοθέτηση των φακέλων και της εισερχόμενης αλληλογραφίας, Κοιν. Ασφαλίσεις- Ταμεία, Εορτολόγιο, Προϋπολογισμοί με την Γ. Ταμία, Ενημέρωση των μελών για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες του Α.Σ.Κ, Ιστοσελίδα ΑΣΚ ανανέωση, Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα ανατεθούν σε σχέση με τα καθήκοντα και ευθύνες της θέσης.

 

   6. Βοηθός Γραφείου / Φροντιστής

Εκτελεί γενικά βοηθητικά γραφειακά καθήκοντα που περιλαμβάνουν την τήρηση των αρχείων και των μητρώων του Συνδέσμου. Καταχώρηση αλληλογραφίας στους οικείους φακέλους. Εκτέλεση βοηθητικών ταμειακών καθηκόντων που περιλαμβάνουν εισπράξεις, καταθέσεις και πληρωμές βάσει του λογιστικού συστήματος του Συνδέσμου. Χειρισμός του τηλεφωνικού πίνακα του Συνδέσμου. Εκτέλεση καθηκόντων υπαλλήλου υποδοχής.

Επισκέπτεται στα σπίτια τους τα άτομα που δικαιούνται / χρειάζονται φροντίδα και προσφέρουν τις υπηρεσίες του ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν. Η Υπηρεσία κατ΄ οίκον φροντίδας προσφέρει συντροφιά, συνοδεία στο νοσοκομείο, εξωτερικές εργασίες π.χ. πληρωμή λογαριασμού, ψώνια, κ.ά.

Ανάπτυξη Προγράμματος Υπηρεσιών Αποκατάστασης για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα σας.

Βοηθά στην υλοποίηση των προγραμμάτων του Συνδέσμου. Προβαίνει στην είσπραξη εισφορών/ τελών στις διάφορες εκδηλώσεις του Συνδέσμου. Είσπραξη εισφορών στις κηδείες όπου οι εισφορές δίδονται στον ΑΣΚ. Εκτέλεση καθηκόντων και εκτός του οικήματος του συνδέσμου, όπως αποστολή και λήψη αλληλογραφίας, μεταφορά διαφόρων εγγράφων, Ταχυδρομείο, Ταχυδρομικό κιβώτιο, τράπεζες, εξωτερικές δουλειές, κλπ διάφορες πληρωμές όπως κοιν ασφ. κ.α., εισπράξεις εισφορών σε εκδηλώσεις, κηδείες κ.λ.π. Είναι υπεύθυνη για την καθαριότητα του συνδέσμου και φροντίζει για την αγορά αναλώσιμων. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα της ανατεθούν.

 

 

   7. Επιτροπές ΑΣΚ

 • Συντακτική Επιτροπή Εκδόσεων και Ενημερωτικών Εντύπων Πορεία Ζωής κ.α.

Υπεύθυνος ΚΕ: Πρόεδρος,

Συντονιστής: Λειτουργός Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

ΡΕΚ: Πρόεδρος

ΚΕ:   Ρούλα Πιτσιλλίδου, Σούζη Μακρή, Χρύσω Γιασουμή

ΔΣ: Μαρία Πίζη, Φλώρη Ζεϊτούνι, Χριστίνα Λεωνίδου

Εθελοντές: Φούλα Μαρκίδου, Γεωργία Μιχαήλ

 

   8. Μόνιμες Επιτροπές του ΔΣ του ΑΣΚ

 • Ατόμων με Συστηματικό Ερυθυματώδη Λύκο

Προεδρεύων: Φούλα Μαρκίδου

Συντονιστής: Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων

Μέλη: Άβα Βάρδα, Φούλα Μαρκίδου, Αντρέας Παντελή, Στάλω Χριστοφόρου, Χρύσω Γιασουμή, Κατερίνα Χριστοδούλου, Αγάθη Δημοσθένους.

 • Ατόμων με Σκληρόδερμα

Προεδρεύων: Δέσπω Χαραλάμπους / Μάρω Χαραλάμπους

Συντονιστής: Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων

Μέλη: Αβρααμίδου Ελπίδα, Τινιόζου Ευδοκία, Παπαχριστοφόρου Δώρα, Δημητρίου Δήμητρα.

 • Ατόμων με Αγκυλωτική Σπονδυλαρθρίτιδα

Προεδρεύων: Άντρη Φωκά

Συντονιστής Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων

Μέλη: Θεόδωρος Χαραλάμπους, Σωτήρης Μιχαήλ, Γιώργος Αγιώτης, Έλενα Μελετίου, Βίκυ Νικολάου

 • Ατόμων με Ινομυαλγία

Προεδρεύων: Μαρίνα Ιωαννίδου

Συντονιστής: Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων

Μέλη: Σούζη Μακρή, Σόνια Αθανασίου, Σύλια Γεωργίου, Χρυστάλλα Κωνσταντίνου, Ψωμά Αιμιλία, Κωνσταντίνου Φωτεινή.

 • Ατόμων με Οστεοαρθρίτιδα

Προεδρεύων: Ρούλα Πιτσιλλίδου

Συντονιστής: Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων

Μέλη: Όλγα Πασχάλη, Αθηνούλλα Χρυσοστόμου, Αγγέλα Σοφοκλέους, Αντρούλλα Γρηγορίου

 • Νέων Ρευματοπαθών

Προεδρεύων: Χρύσα Μιχαήλ

Συντονιστής: Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων

Μέλη:

 • Γονέων και παιδιών

Προεδρεύων: Άντρη Φωκά

Συντονιστής: Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων

Μέλη:

 • Ατόμων με Ψωριασική Αρθρίτιδα

Προεδρεύων: Άντρη Ιωακείμ & Στέλλα Θεοδώρου

Συντονιστής: Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων

Μέλη:

 • Ατόμων με Ρευματοειδής Αρθρίτιδα

Προεδρεύων: Ρίτα Πανταζή

Συντονιστής: Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων

Μέλη:

 1. Εκπρόσωποι ΑΣΚ σε Οργανώσεις Κύπρου
 • ΚΥπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων

Εκπρόσωποι: Άντρη Φωκά, Ρούλα Πιτσιλίδου, Νίκος Νικολάου, Άντρη Ιωακείμ.

 • ΠΑγκύπρια ΣΥνομοσπονδία ΠΑσχόντων και Φίλων

Εκπρόσωποι: Μάριος Κουλούμας, Άντρη Φωκά

 • Παγκύπρια Ομοσπονδία ΣΥνδέσμων ΓΟνέων με Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες

Εκπρόσωποι: Άντρη Φωκά, Σούζη Μακρή.

 • Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Εκπρόσωποι: Πάμπος Γεωργιάδης, Μιχάλης Λακαταμίτης.

 • Επαρχιακό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λάρνακα

Εκπρόσωπος: Χρύσω Γιασουμή

 •  Επαρχιακό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λεμεσού

Εκπρόσωπος: Σούζη Μακρή

 •   Επαρχιακό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λευκωσίας

Εκπρόσωπος: Πάμπος Γεωργιάδης

 1. Εκπρόσωποι ΑΣΚ σε Οργανώσεις Εξωτερικού
 • European League Against Rheumatism

Εκπρόσωπος: Μάριος Κουλούμας

 • Ankylosing Spondylitis International Federation

Εκπρόσωπος: Άντρη Φωκά

 • Agora (Platform for the South European Countries)

Εκπρόσωπος: Σούζη Μακρή

 • Lupus Europe

Εκπρόσωπος: Φούλα Μαρκίδου

 • Federation of European SCleroderma A

Εκπρόσωπος: Δέσπω Χαραλάμπους Αναπληρωτής: Μάρω Χαραλάμπους

 • Young PARE

Εκπρόσωπος: Χρύσα Μιχαήλ

 • European Network of Fibromyalgia Associations

Εκπρόσωπος: Σούζη Μακρή.