cyplar@cytanet.com.cy

+357 22 428285

Menu

Προγράμματα και Υπηρεσίες

Προγράμματα και Υπηρεσίες

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στα ρευματοπαθή μέλη του Α.Σ.Κ. σε στόχο να αντιμετωπίσουν θετικά και αποτελεσματικά τις δύσκολες συνθήκες της ζωής τους. Σκοπός είναι η παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την προσαρμογή των ρευματοπαθών στη νέα κατάσταση της ζωής τους μετά την διάγνωση της πάθησης τους.

 • Η Λειτουργός Ψυχοκοινωνικής Στήριξης του Συνδέσμου, προσφέρει στα Ρευματοπαθή μέλη υπηρεσίες Στήριξης, Καθοδήγησης, Ενημέρωσης, επίλυσης διαφόρων προβλημάτων κτλ. Οι Υπηρεσίες αυτές προσφέρονται σε Ρευματοπαθή άτομα στο οίκημα του Συνδέσμου αλλά και στο χώρο διαμονής ή και περίθαλψης κλινήρων Ρευματοπαθών. Προσφέρονται κατά κύριο λόγο σε άτομα που διαμένουν στη Λευκωσία αλλά και σε άτομα των άλλων επαρχιών τα οποία επισκέπτονται τον Σύνδεσμο μας ή τα επισκέπτεται η Λειτουργός Ψυχοκοινωνικής Στήριξης στο χώρο διαμονής τους. Επίσης μεριμνά για την κατάλληλη ένταξη και δραστηριοποίηση τους στον οικογενειακό , εργασιακό και τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο.
 • Προσφέρονται επίσης υπηρεσίες συντονισμού και λειτουργίας ομάδων Ρευματοπαθών όπως α) Ομάδες Ρευματοπαθών με την ίδια πάθηση, β) Ομάδα Νέων και γ) Ομάδα Ρευματοπαθών Παιδιών και Γονιών.
 • Γραμμή υποστήριξης, η Λειτουργός Ψυχοκοινωνικής στήριξης παρέχει στήριξη και καθοδήγηση στα ρευματοπαθή μέλη του ΑΣΚ. και τις οικογένειες τους. Οι συνομιλίες είναι απολύτως εμπιστευτικές και όποιος επικοινωνήσει με τη γραμμή θα αντιμετωπιστεί με κατανόηση – και εκτός από ψυχολογική υποστήριξη θα πληροφορηθεί με σωστά με πρακτικές συμβουλές για την άμεση αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων και για την αξιοποίηση άλλων υπηρεσιών, που αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στη τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης η συνομιλία δεν έχει καμιά οικονομική επιβάρυνση δεν καταγράφεται και η συνομιλία κρατείται απόλυτα απόρρητη. Μέσω της γραμμής γίνονται δεκτές ανώνυμες και επώνυμες ερωτήσεις που αφορούν τις ρευματοπάθειες. Επίσης γίνεται καθοδήγηση και παρέχεται πληροφόρηση για θέματα πρόσβασης σε ιατρούς, για τα δικαιώματα των ασθενών, για θέματα αποκατάστασης και για κυβερνητικά σχέδια στήριξης και οικονομικής βοήθειας.
 • Η παροχή έκτακτης οικονομικής βοήθειας σε Ρευματοπαθή άπορα μέλη του ΑΣΚ για την κάλυψη έκτακτων οικονομικών αναγκών που δεν μπορούν να καλυφθούν από Κυβερνητικά σχέδια, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Κυπρίων Ρευματοπαθών.
 • Διοργάνωση βιωματικών εργαστηρίων, η ψυχολόγος μέσα από συμβουλευτική διαδικασία θα καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες σε ένα βιωματικό εργαστήρι δηλαδή οι συμμετέχοντες θα εκτελούν επί τόπου ασκήσεις που στοχεύουν στην αποδοχή και διαχείριση της ασθένειας, των προβλημάτων που απορρέουν από αυτή καθώς και στην ευρύτερη αποδοχή του ατόμου.

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Με άξονα «Η δύναμη της γνώσης- η γνώση της δύναμης» και με πίστη στη δύναμη που ο κάθε άνθρωπος διαθέτει για να αντιμετωπίσει θετικά και αποτελεσματικά τις δύσκολες συνθήκες της ζωής του διαμορφώνουμε το περιεχόμενο του πιο πάνω προγράμματος με στόχο τη στήριξη και ενεργοποίηση των προσωπικών μηχανισμών δύναμης και αυτοπεποίθησης των ρευματοπαθών μελών μας μέσα από τη γνώση, την ενημέρωση, την εκπαίδευση, τη δημιουργική απασχόληση, την ελεύθερη έκφραση και επικοινωνία αλλά και τη ψυχαγωγία των μελών μας.

 Στο Κέντρο Στήριξης, Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ρευματοπαθών γίνονται εργαστήρια ποικίλου ενδιαφέροντος σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το Κέντρο Στήριξης λειτουργεί στη Λευκωσία, την Λάρνακα και στην Λεμεσό και κατά διαστήματα στις άλλες Επαρχίες. Οι Λειτουργοί Γραμματειακών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων του ΑΣΚ είναι υπεύθυνες για το Κέντρο Στήριξης στην Επαρχία Λευκωσίας και αντίστοιχα στην Επαρχία Λάρνακας και Λεμεσού. Ο   Λειτουργός Α’ του ΑΣΚ στηρίζει Διοικητικά και εποπτεύει το Πρόγραμμα.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο Κέντρο Στήριξης Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού είναι:

 • Εργαστήρια ενημέρωσης, εκπαίδευσης και στήριξης επί διαφόρων θεμάτων που συνθέτουν τις σχετικές παραμέτρους των ρευματικών παθήσεων: ιατρικά θέματα, θέματα διατροφής, φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας, αυτοεξυπηρέτησης, θέματα από ποδιάτρους.
 • Προγράμματα καλλιτεχνικής και δημιουργικής απασχόλησης , ζωγραφική, αγιογραφία, χειροτεχνία, χειροποίητες δημιουργίες.
 • Προγράμματα προσωπικής φροντίδας (μαλλιών, νυχιών κ.τ.λ) και του συντονισμού επί μέρους προγραμμάτων του Κέντρου Στήριξης.
 • Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις (επιτραπέζια παιχνίδια, μουσικές εκδηλώσεις, προβολή ταινιών, επισκέψεις, εκδρομές κ.τ.λ).

Η επίτευξη των πιο πάνω υπηρεσιών βασίζεται στην προσφορά των εθελοντών μας η οποία είναι σημαντική για όλη την λειτουργία του εν λόγω Προγράμματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Self-Management Programme)

Το προαναφερόμενο πρόγραμμα έχει ως στόχο την εκπαίδευση των ατόμων με ρευματικές παθήσεις σε θέματα που αφορούν τη πάθηση τους έτσι ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τη χρόνια αυτή κατάσταση, και να μπορούν να αυτοδιαχειρίζονται τα προβλήματα της καθημερινότητας αποκτώντας την απαραίτητη γνώση γύρω από τις διαστάσεις και τις συνέπειες των Ρευματικών παθήσεων χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αναιρείται η αναγκαιότητα παρακολούθησης από Ρευματολόγο. Ακόμη σκοπός της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η στήριξη των Ρευματοπαθών για να δημιουργήσουν μια σωστή στάση ζωής.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 6-7 Εβδομαδιαίες συναντήσεις, μια φορά την εβδομάδα. Η διάρκεια της κάθε συνάντησης είναι 3 ώρες κάθε φορά (1 διάλειμμα – 15 λεπτά). Τα θέματα παρουσιάζονται σε συνδυασμό από 1.5 ώρα το κάθε ένα έτσι ώστε να διατηρείτε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων αλλά και να επιτυγχάνεται σκοπός που είναι να δίνονται οι απαραίτητες αρχικές πληροφορίες στον κάθε Ρευματοπαθή.

Όλες οι συναντήσεις θα είναι διαδραστικές και θα γίνεται προσπάθεια να συμμετέχουν οι ασθενείς ενεργά στις συναντήσεις και επίσης θα γίνεται προσπάθεια να χωρίζονται σε ομάδες για να συζητούν επί μέρους θέματα για ενίσχυση της εκπαίδευσης και της συμμετοχής. Κάθε ομάδα αποτελείται από 8 άτομα το ελάχιστο και 16 το μέγιστο.

Στο τέλος κάθε εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης του συγκεκριμένου προγράμματος.

Κατ’ Οίκον Φυσιοθεραπείας και Εργοθεραπείας Ρευματοπαθών και η Εκπαίδευση και Ενημέρωση των Ρευματοπαθών σε θέματα Φυσιοθεραπείας / Εργοθεραπείας

Προσφέρονται υπηρεσίες κατ’ οίκον φυσιοθεραπείας σε ανάπηρα/ κλινήρη ή πρόσφατα εγχειρισμένα Ρευματοπαθή άτομα.

Οι υπηρεσίες της κατ’ οίκον εργοθεραπείας προσφέρονται στο σπίτι ή και στην εργασία του ρευματοπαθή σε όλες τις Επαρχίες αφού ο ΑΣΚ συνεργάζεται με Επαγγελματίες Εργοθεραπευτές Παγκύπρια. Ο Εργοθεραπευτής αξιολογεί την κατάσταση του ρευματοπαθή και τον συμβουλεύσει αναφορικά με τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη διαμόρφωση του χώρου του, διαμονής ή/και επαγγελματικού, για καλύτερη εξυπηρέτηση του, έτσι ώστε να εκτελεί τις καθημερινές εργασίες του ευκολότερα και να μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Ακόμη ο Εργοθεραπευτής συστήνει στο άτομο και τι τεχνικά βοηθήματα τυχόν να χρειάζεται. Ο ΑΣΚ μέσω των Εργοθεραπευτών παραχωρεί στα μέλη του μικρού κόστους βοηθήματα/ εργαλεία αυτοεξυπηρέτησης, η μέσω δανεισμού όπως τροχοκάθισμα, έπειτα από σύσταση του Εργοθεραπευτή με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας τους και της αυτοεξυπηρέτησης τους. Τα βοηθήματα αυτά αγοράζονται με επιχορήγηση από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για μεγάλου κόστους βοηθήματα/ εργαλεία όπως μηχανοκίνητο τροχοκάθισμα, ανελκυστήρα, στρώμα κ.α. οι Συνεργάτες Εργοθεραπευτές συμπληρώνουν τα σχετικά έγγραφα για αγορά τους από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Διεξάγονται εργαστήρια απο επαγγελματίες Εργοθεραπευτές με στόχο την εκπαίδευση των ρευματοπαθών για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους, εκπαίδευση για τις καθημερινές λειτουργίες έτσι ώστε να μην υπάρχει περαιτέρω ζημιά στις αρθρώσεις αλλά και για το σωστό χειρισμό των βοηθημάτων αυτοεξυπηρέτησης και εκμάθησης πρακτικών συμβουλών για ασκήσεις για την ενδυνάμωση των μυών και αύξηση της κινητικότητας. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται τόσο στα οικήματα Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού όσο και εκτός Συνδέσμου.

Πρόγραμμα Άσκησης και Φυσικής Δραστηριότητας

Η άσκηση και οποιαδήποτε φυσική δραστηριότητα είναι από τις σημαντικότερες μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του πόνου για όλους τους ανθρώπους, καθώς επίσης να διατηρήσουν σωστό σωματικό βάρος, ψυχολογική ανάταση και με πολλές άλλες ευεργετικές συνέπειες. Έτσι είναι και πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής αγωγής των ατόμων με ρευματοπάθειες

Η φυσική άσκηση περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως το περπάτημα ή το κολύμπι. Ασκούμαστε όμως κι όταν χρησιμοποιούμε τις σκάλες, αντί να παίρνουμε το ασανσέρ ή όταν ασχολούμαστε με την κηπουρική.

Τα οφέλη της σωματικής άσκησης και φυσικής δραστηριότητας είναι μείωση της εξέλιξης της νόσου και ως εκ τούτου ιατρικές και κοινωνικές δαπάνες, η αύξηση της ανεξαρτησίας και της ικανότητας προς εργασία, η μείωση του βάρους των συν-νοσηρότητας, όπως η παχυσαρκία, η οστεοπόρωση και καρδιαγγειακά νοσήματα, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, επιπλέον τη βελτίωση της μυϊκής δύναμης και αντοχής που οδηγούν σε λειτουργική βελτίωση, τη μείωση του πόνου, τα επίπεδα του άγχους και του κινδύνου για κατάθλιψη και τη βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών

Ο όρος φυσική δραστηριότητα καλύπτει όλες τις καθημερινές δραστηριότητες που απαιτούν περισσότερο οξυγόνο και δύναμη των μυών από το υπόλοιπο και περιλαμβάνει και καθημερινές μικροδουλειές, το περπάτημα και η κηπουρική κ.λπ. Άσκηση και δραστηριότητα αναφέρονται σε συγκεκριμένα προγράμματα, δομημένες και επαναλαμβανόμενες κινήσεις που γίνονται τακτικά, σε μια δεδομένη ένταση και για σε συγκεκριμένη διάρκεια του χρόνου για να αυξήσει τη δύναμη, την κινητικότητα και την αντοχή.

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό προωθείται η δημιουργία ομάδων για άσκηση και φυσική δραστηριότητα, η ενημέρωση των ατόμων με ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις για τα οφέλη της άσκησης και της φυσικής δραστηριότητας και την ευαισθητοποίηση των ατόμων για να ασκούνται και να συμμετάσχουν σε προγράμματα άσκησης και να βάλουν την άσκηση και τη φυσική δραστηριότητα στην καθημερινότητας τους.

Επίσης η διεξαγωγή εργαστηρίων από επαγγελματίες φυσιοθεραπευτές και γυμναστές και τη δημιουργία ενημερωτικών εντύπων.

Πρόγραμμα Ενημέρωσης, Πρόληψης και Εκπαίδευσης

Το προαναφερόμενο πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενημέρωση του κοινού, των διαφόρων φορέων αλλά και των ιδίων των Ρευματοπαθών για τις ρευματικές παθήσεις και όλων των σχετικών παραμέτρων τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η πρόληψη των παθήσεων αυτών αλλά και η αναβάθμιση των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών προς τους Κύπριους Ρευματοπαθείς. Απώτερος στόχος του Προγράμματος είναι η έγκαιρη διάγνωση, η πρόσβαση σε προγράμματα στήριξης και αποκατάστασης, καθώς επίσης τα άτομα με Ρευματικές Παθήσεις να καταστούν ενεργά, δημιουργικά, και παραγωγικά μέλη της Κυπριακής κοινωνίας.

 • Διοργανώνονται Ενημερωτικές Διαλέξεις/Εκδηλώσεις/εκστρατείες για θέματα που αφορούν τις ρευματικές παθήσεις τις προεκτάσεις τους και τις διαστάσεις που έχουν στη ζωή των Ρευματοπαθών.
 • Εκδίδει Ενημερωτικά φυλλάδια/έντυπα ποικίλου περιεχομένου κυρίως ιατρικού αναφορικά με τις Ρευματικές Παθήσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ΑΣΚ, και επίσης την «Πορεία Ζωής» το ενημερωτικό του ΑΣΚ που εκδίδεται 2 φορές το χρόνο και αποστέλλεται σε όλα τα μέλη του ΑΣΚ αλλά και στους διάφορους αξιωματούχους.
 • Λειτουργεί Κέντρο πληροφοριών που περιλαμβάνει διάφορα θέματα γύρω από τις ρευματικές παθήσεις εμπλουτίζεται τακτικά.
 • Ο ΑΣΚ διατηρεί τη δική του ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και σελίδες/ομάδες στα κοινωνικά δίκτυα  με ποικίλες πληροφορίες για τις Ρευματικές Παθήσεις, τις διαλέξεις που οργανώνει, τις εκδηλώσεις του και γενικά με νέα τα οποία ενδιαφέρουν άμεσα τους Ρευματοπαθείς αλλά και το κοινό.
 • Μέλη του Α.Σ.Κ. συμμετέχουν ενεργά σε συνέδρια, διαλέξεις και επιμορφωτικά προγράμματα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, αποκομίζοντας πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της προσφοράς προς τους Κύπριους Ρευματοπαθείς αλλά και τη μεταφορά των γνώσεων αυτών στους Ρευματοπαθείς.
 • Ο ΑΣΚ διεξάγει ή/και συμμετέχει σε έρευνες τόσο σε Εθνικό όσο και σε Διεθνές επίπεδο για διάφορα θέματα που έχουν άμεση σχέση με τις ρευματικές παθήσεις.
 • Συνεργάζεται με Κρατικούς Αξιωματούχους και Τεχνοκράτες και έχει τακτικές συναντήσεις μαζί τους με στόχο την ενημέρωση τους και λήψη θετικών δράσεων για την μείωση των συνεπειών των ρευματοπαθειών τόσο προς τα άτομα και το οικογενειακό τους περιβάλλον όσο και στην κοινωνία γενικότερα αλλά και στα ταμεία της υγείας και της κοινωνικής συνοχής. Συζήτηση των θεμάτων που απασχολούν τους Κύπριους ρευματοπαθείς στην Βουλή και στις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές όπως την επιτροπή υγείας, εργασίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Επίσης συνεργάζεται με τα ΜΜΕ, και διεξάγει εκστρατείες μέσω των ΜΜΕ και έχει τακτική επικοινωνία με τους λειτουργούς των ΜΜΕ, για την ενημέρωση τους για τις συνέπειες και τη σοβαρότητα των παθήσεων αυτών και την στήριξη τω εκστρατειών του ΑΣΚ και την ενημέρωση του κοινού μέσω προγραμμάτων τόσο στον ηλεκτρονικό τύπο όσο και στον έντυπο.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Πρόληψης των Ρευματικών και Μυοσκελετικών Παθήσεων στην Εργασία

 1. Σκοπός Προγράμματος

 Οι ρευματοπάθειες περιλαμβάνουν πέραν των 200 μυοσκελετικών παθήσεων και επηρεάζουν πέραν των 100 εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε ηλικίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι ρευματικές παθήσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα των ανθρώπων για εργασία. Με τον όρο εργασία περιλαμβάνεται η έμμισθη εργοδότηση, η εργασία που γίνεται στο σπίτι για την στήριξη της οικογένειας και η εθελοντική εργασία. Το δικαίωμα στην εργασία είναι βασικό έτσι ώστε να συμμετέχουν τα άτομα με ρευματοπάθειες πλήρως στην κοινωνία. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθένας έχει δικαίωμα στην εργασία. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Εργοδότησης παρέχει ένα νομικό πλαίσιο και πρέπει να εμποδίζει τις διακρίσεις εναντίον ατόμων βάσει θρησκείας ή πίστης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Το δικαίωμα αυτό έχει ενισχυθεί από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Είναι σημαντικό ο ισχύον νόμος που προστατεύει τα δικαιώματα πάνω από 100 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών να εφαρμόζεται πλήρως σε εθνικό επίπεδο. Η εργασία είναι σημαντική για τα άτομα με ρευματοπάθειες και τις οικογένειες τους τόσο οικονομικά όσο και για την ποιότητα ζωής και ευημερίας τους. Τα άμεσα και έμμεσα έξοδα για την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας μόνο σε άτομα με ρευματοειδή αρθρίτιδα το 2007 ήταν 45 δισεκατομμύρια Ευρώ. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι βοηθώντας τα άτομα με ρευματοπάθειες να εργαστούν και περιλαμβάνοντας τους στο εργατικό δυναμικό επιφέρονται σημαντικά οικονομικά οφέλη στην κοινωνία. Το πρόγραμμα αναγνωρίζει το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι διαμορφωτές πολιτικής, οι εργοδότες, οι επαγγελματίες υγείας και άλλοι ιθύνοντες στη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου για ένα εργασιακό περιβάλλον που να περιλαμβάνει ρευματοπαθείς και να προωθεί την πρόληψη των ρευματικών και μυοσκελετικών παθήσεων.

 1. Στόχοι Προγράμματος
 • Η ενσωμάτωση των ατόμων με ΡΜΠ στο εργατικό δυναμικό και τη διασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που να εσωκλείει και να παρέχει στα άτομα με ΡΜΠ τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες να προσφέρουν και να είναι παραγωγικοί. Πρέπει να αυξηθούν οι ευκαιρίες και οι επιλογές στην εργασία για τα άτομα με ρευματοπάθειες. Οι εύκαμπτες συνθήκες εργασίας και ο δημιουργικός σχεδιασμός εργασίας μπορούν να διαδραματίσουν θετικό ρόλο στη δημιουργία πρόσβασης στην έμμισθη και εθελοντική εργασία.
 • Οι διαμορφωτές πολιτικής να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν νομοθεσία που να ζητά από τους εργοδότες να δημιουργούν ένα προσβάσιμο περιβάλλον έτσι ώστε τα άτομα με ρευματικές παθήσεις να μπορούν να μεταβαίνουν προς και από την εργασία τους και να έχουν πρόσβαση στο χώρο εργασίας. Πρέπει επίσης να παρέχεται η κατάλληλη τεχνολογία, εκπαίδευση, κατάρτιση και στήριξη που να επιτρέπει στα άτομα να εργαστούν. Οι καλές συνθήκες εργασίας μπορούν να περιλαμβάνουν φορολογικά κίνητρα για τους εργοδότες και εργοδοτούμενους, μερική εργασιακή απασχόληση, σχέδια μεριδίου εργασίας και την προώθηση των εύκαμπτων συνθηκών εργασίας. Επωφελούνται όλα τα μέλη της κοινωνίας από μια τέτοια πρακτική.
 • Οι εργοδότες να δημιουργήσουν ένα περιεκτικό περιβάλλον εργασίας όπου τα άτομα με ρευματοπάθειες να μην υφίστανται διακρίσεις και να αισθάνονται ελεύθεροι να συζητήσουν την κατάσταση τους με εργοδότες και συναδέλφους χωρίς προκατάληψη. Οι εργοδότες πρέπει επίσης να φροντίσουν να δημιουργήσουν πιο εύκαμπτες συνθήκες εργασίας με ένα προσβάσιμο και προσαρμόσιμο περιβάλλον και την κατάλληλη τεχνολογία έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με ρευματοπάθειες μπορούν να συμβάλουν πλήρως στην παραγωγικότητα και την κερδοφορία του εργοδότη τους.
 • Οι επαγγελματίες υγείας να εστιάσουν στις ικανότητες των ατόμων με ρευματοπάθειες παρά σε αυτά που δεν μπορούν να κάνουν και να τους δώσουν τη στήριξη που χρειάζονται για να βρουν εργασία ή για να παραμείνουν στην υφιστάμενη εργασία τους. Η επιτυχία σε αυτό τον τομέα πρέπει να θεωρείται ως ένα εύλογο κλινικό αποτέλεσμα. Η έγκαιρη διάγνωση, η πρόσβαση στις καταλληλότερες θεραπείες, η αποκατάσταση και συνεχής φροντίδα θα βοηθήσει τα άτομα να επανενταχθούν ή να παραμείνουν στο εργατικό δυναμικό.
 • Την ενημέρωση και πληροφόρηση των ατόμων με ΡΜΠ για τα δικαιώματα τους στην εργασία, τις ευκαιρίες εργοδότησης και οι διάφορες δράσεις και σχέδια που υπάρχουν καθώς επίσης την εκπαίδευση τους για την αποτελεσματική και επιτυχημένη ένταξη τους στο εργατικό δυναμικό.
 • Την προώθηση της πρόληψης των ΡΜΠ στο χώρο εργασίας και τη λήψη μέτρων για την μείωση των μυοσκελετικών προβλημάτων.
 • Την ενημέρωση και πληροφόρηση των εργαζομένων για τα θέματα των ΡΜΠ, της εργονομίας και της άσκησης ως μέτρων για την πρόληψη των μυοσκελετικών προβλημάτων υγείας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΩΝ

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε νέους ρευματοπαθείς μεταξύ των ηλικιών 18 – 35 χρονών. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενημέρωση και στήριξη τους ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν θετικά και αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα της ζωής τους.

 1. Σκοπός Προγράμματος

 Το Πρόγραμμα έχει σκοπό τη στήριξη και την ενθάρρυνση των νέων ρευματοπαθών για την συμμετοχή στην κοινωνία (εκπαίδευση, εργασία, κοινωνική ζωή), την ανταλλαγή εμπειριών, ιδεών και τη συμμετοχή τους σε κοινά προγράμματα και την δημιουργία σχέσεων και οικογένειας αλλά και την υποστήριξη τους μετά την δημιουργία οικογένειας.

Στόχος είναι τα νέα άτομα να μπορούν να προχωρούν στη δύσκολη πορεία της ζωής τους όσο καλύτερα «εξοπλισμένα» γίνεται ώστε να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής τόσο τα ίδια όσο και το περιβάλλον τους και να είναι ενεργά, δημιουργικά, και παραγωγικά μέλη της κυπριακής κοινωνίας.

Επίσης η πρόληψη κοινωνικών προβλημάτων και στη στήριξη της κυπριακής οικογένειας σε επίπεδο τόσο πρωτογενούς πρόληψης όσο και δευτερογενούς παρέμβασης με έμφαση στην πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από την αντιμετώπιση σοβαρών χρόνιων παθήσεων όπως είναι οι Ρευματικές Παθήσεις.

Η κατάλληλη ενημέρωση και στήριξη των νέων ατόμων με στόχο την δημιουργία οικογένειας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενθάρρυνση ένταξης/ επανένταξης/ παραμονής των ευάλωτων αυτών ομάδων τόσο στο κοινωνικό σύνολο όσο και στην παραγωγική διαδικασία.   

 1. Στόχοι Προγράμματος
 • Την ενθάρρυνση των νέων για συμμετοχή τους σε κοινά προγράμματα και δραστηριότητες. (web based προγράμματα, κοινωνικές δραστηριότητες, αθλήματα, κ.α.)
 • Την οργάνωση εργαστηρίων για την ενημέρωση και εκπαίδευση των νέων σε θέματα που έχουν σχέση με την δημιουργία σχέσεων, οικογένειας, σεξουαλικότητας κλπ.

Την διοργάνωση επιμορφωτικών εργαστηρίων που έχουν σχέση με θέματα εκπαίδευσης και εργασίας.