Προγράμματα και Υπηρεσίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Με άξονα «Η δύναμη της γνώσης- η γνώση της δύναμης» και με πίστη στη δύναμη που ο κάθε άνθρωπος διαθέτει για να αντιμετωπίσει θετικά και αποτελεσματικά τις δύσκολες συνθήκες της ζωής του διαμορφώνουμε το περιεχόμενο του πιο πάνω προγράμματος με στόχο τη στήριξη και ενεργοποίηση των προσωπικών μηχανισμών δύναμης και αυτοπεποίθησης των ρευματοπαθών μελών μας μέσα από τη γνώση, την ενημέρωση, την εκπαίδευση, τη δημιουργική απασχόληση, την ελεύθερη έκφραση και επικοινωνία αλλά και τη ψυχαγωγία των μελών μας.

 Στο Κέντρο Στήριξης, Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ρευματοπαθών γίνονται εργαστήρια ποικίλου ενδιαφέροντος σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το Κέντρο Στήριξης λειτουργεί στη Λευκωσία, την Λάρνακα και στην Λεμεσό και κατά διαστήματα στις άλλες Επαρχίες. Οι Λειτουργοί Γραμματειακών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων του ΑΣΚ είναι υπεύθυνες για το Κέντρο Στήριξης στην Επαρχία Λευκωσίας και αντίστοιχα στην Επαρχία Λάρνακας και Λεμεσού. Ο   Λειτουργός Α’ του ΑΣΚ στηρίζει Διοικητικά και εποπτεύει το Πρόγραμμα.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο Κέντρο Στήριξης Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού είναι:

  • Εργαστήρια ενημέρωσης, εκπαίδευσης και στήριξης επί διαφόρων θεμάτων που συνθέτουν τις σχετικές παραμέτρους των ρευματικών παθήσεων: ιατρικά θέματα, θέματα διατροφής, φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας, αυτοεξυπηρέτησης, θέματα από ποδιάτρους.
  • Προγράμματα καλλιτεχνικής και δημιουργικής απασχόλησης , ζωγραφική, αγιογραφία, χειροτεχνία, χειροποίητες δημιουργίες.
  • Προγράμματα προσωπικής φροντίδας (μαλλιών, νυχιών κ.τ.λ) και του συντονισμού επί μέρους προγραμμάτων του Κέντρου Στήριξης.
  • Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις (επιτραπέζια παιχνίδια, μουσικές εκδηλώσεις, προβολή ταινιών, επισκέψεις, εκδρομές κ.τ.λ).

Η επίτευξη των πιο πάνω υπηρεσιών βασίζεται στην προσφορά των εθελοντών μας η οποία είναι σημαντική για όλη την λειτουργία του εν λόγω Προγράμματος.