Εισφορές/Δωρεές

1. Μεταφορά σε Τραπεζικό Λογαριασμό

BANK: Bank of Cyprus
NAME: ANTIREYVMATIKOS SYNDESMOS KYRPOY
ACCOUNT NUMBER: 012005034548
IBAN: CY42002001200000000503454800
SWIFT/BIC: BCYPCY2N

2. Πιστωτική Κάρτα ή PayPal

Επιλέξετε το ποσό της εισφοράς που επιθυμείτε για τον Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου. Στο επόμενο στάδιο, επιλέξετε την ολοκλήρωση της εισφοράς σας μέσω Πιστωτικής Κάρτας ή PayPal.

Εισφορά