Ποιοι Είμαστε


Ο Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου γιορτάζει σαράντα (40) επιτυχημένα χρόνια λειτουργίας στοχοπροσυλωμένος με όραμα την καλύτερη ποιότητα ζωής των Ρευματοπαθών. Υπό το πρίσμα μιας εξελικτικής πορείας, η οποία πρεσβεύει το όραμα, τις αξίες και τους στόχους που αντιπροσωπεύουν τον ΣύΡεΚ, διεκδικήσαμε και κερδίσαμε δικαιώματα υπέρ των ασθενών με Ρευματικές και Μυοσκελετικές παθήσεις, για την καλύτερη πρόσβαση τους σε υψηλότερες υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής ενσωμάτωσης και στήριξης σε όλες τις πτυχές της ζωής των Ρευματοπαθών.

Επενδύσαμε ουσιαστικά στην αύξηση ενημέρωσης και διαφώτισης, κατορθώσαμε να λειτουργήσουμε προγράμματα στήριξης αλλά και εκπαίδευσης, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με ρευματικές παθήσεις.

Ο Σύνδεσμος συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Συνέδρια και Οργανισμούς με σκοπό την εξέταση και συζήτηση των θεμάτων που άπτονται χειρισμού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Διενεργεί επίσης έρευνες στη βάση Ευρωπαϊκών και Διεθνών δεδομένων, για εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων που αφορούν τις ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις.

Το Όραμα μας


Το όραμα του Συνδέσμου Ρευματοπαθών Κύπρου είναι η διασφάλιση μιας ισότιμης, ποιοτικής και παραγωγικής ζωή για τους Ρευματοπαθείς σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπείας, εκπαίδευσης και αποκατάστασης. Κύριο μας μέλημα είναι η άμεση πρόσβαση των ρευματοπαθών σε ιατροφαρμακευτική αγωγή, η παροχή ψυχολογικής ενδυνάμωσης μέσα από τα προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης, η κατανόηση της πάθησης μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, η προώθηση δράσεων που αποσκοπούν στη κοινωνική τους ενσωμάτωση και η εξασφάλιση ισότιμων δικαιωμάτων σε κοινωνικό και πολιτειακό επίπεδο.

Διοικητικό Συμβούλιο • Άντρη Φωκά – Πρόεδρος
 • Σούζη Μακρή – Αντιπρόεδρος
 • Χρύσω Γιασουμή – Γενικός Γραμματέας
 • Ανδρέας Ιακώβου – Εκτελεστικός Γραμματέας
 • Στάλω Παπαμιχάηλ – Γενικός Ταμίας
 • Μαρίνα Ιωαννίδου – Βοηθός Γενικός Γραμματέας
 • Θεογνωσία Αποστόλου – Βοηθός Γενικός Ταμίας 
 • Δέσπω Χαραλάμπους – Σύμβουλος
 • Πάμπος Γεωργίαδης – Σύμβουλος
 • Άντρη Ιωακείμ – Σύμβουλος
 • Δρ. Παρασκευή Χαϊρτα – Σύμβουλος
 • Σιμόνη Μακρή– Σύμβουλος
 • Μαρία Θεμιστοκλέους– Σύμβουλος


Στόχοι


·     Η ενημέρωση της κοινωνίας σε τακτή βάση ως προς τις διαστάσεις των ρευματικών παθήσεων και τις επιπτώσεις αυτών σε προσωπικό, κοινωνικό, οικονομικό και επαγγελματικό επίπεδο.

·     Η ενημέρωση των ρευματοπαθών όσον αφορά την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τη διαχείριση και τη θεραπεία.

·     Βελτίωση της Ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και αποκατάστασης των ρευματικών και μυοσκελετικών παθήσεων.

·     Συμμετοχή ρευματοπαθών σε προγράμματα ενημέρωσης, εκπαίδευσης, ψυχοκοινωνικής στήριξης με σκοπό τη σωστή διαχείριση της πάθησης τους.

·     Προώθηση δράσεων των Ρευματοπαθών, προς κοινωνική ενσωμάτωση

·     Προώθηση προγραμμάτων έρευνας για τις ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις.

·     Εδραίωση της συνεργασίας με φορείς σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και σε Παγκόσμιο επίπεδο.

·     Βελτίωση οικονομικής ευρωστίας του Συνδέσμου, ως αξιόπιστος Σύνδεσμος διεκδίκησης δικαιωμάτων των ρευματοπαθών στη Κυπριακή Δημοκρατία.

© Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου. All rights reserved. Created by Mirmir Design Studio

Terms and Conditions