Νεανικές Ρευματοπάθειες: Η σημασία ενημέρωσης στο σχολικό πλαίσιο

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ρευματοπαθών Κύπρου, διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: «Νεανικές Ρευματοπάθειες: Η σημασία ενημέρωσης στο σχολικό πλαίσιο».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 9 Μαρτίου 2024, μεταξύ των ωρών 9:00-12:00, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στη Λευκωσία.

Η Ημερίδα αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις Ρευματοπάθειες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εντός του σχολικού χώρου παιδιά που έχουν ρευματικά νοσήματα/συμπτώματα καθώς και τις βασικές γνώσεις που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί αναφορικά με πιθανά περιστατικά που αφορούν σε μυοσκελετικά προβλήματα.

© Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου. All rights reserved. Created by Mirmir Design Studio

Terms and Conditions

Share via:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap