Παγκόσμια Ημέρα Σκληροδέρματος 29 Ιουνίου

Παγκόσμια Ημέρα Σκληροδέρματος 29 Ιουνίου

 

Η έλλειψη ενημέρωσης και κατανόησης μεταξύ των επαγγελματιών υγείας οδηγεί σε καθυστερημένη διάγνωση, η οποία μπορεί να έχει σοβαρές και δυνητικά απειλητικές για τη ζωή συνέπειες για άτομα με Σκληρόδερμα. Είναι ζωτικής σημασίας τα άτομα με Σκληρόδερμα να διαγιγνώσκονται το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μπορούν να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία και φροντίδα », δήλωσε ο Sue Farrington, Πρόεδρος της FESCA.

#sclerodermaday #iammypassion #sclerosmile #scleroderma #systemicsclerosis #SclerodermaAwarenessMonth

 

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap