Παγκόσμια Μέρα Σκληροδέσματος – 29 Ιουνίου

Εκστρατεία ενημέρωσης και διαφώτισης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκληροδέρματος

 

Η έλλειψη ενημέρωσης και κατανόησης μεταξύ των επαγγελματιών υγείας οδηγεί σε καθυστερημένη διάγνωση, η οποία μπορεί να έχει σοβαρές και δυνητικά απειλητικές για τη ζωή συνέπειες για άτομα με Σκληρόδερμα. Είναι ζωτικής σημασίας τα άτομα με Σκληρόδερμα να διαγιγνώσκονται το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μπορούν να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία και φροντίδα », δήλωσε ο Sue Farrington, Πρόεδρος της FESCA.

#sclerodermaday #iammypassion #sclerosmile #scleroderma #systemicsclerosis #SclerodermaAwarenessMonth

 

Click Here

 

© Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου. All rights reserved. Created by Mirmir Design Studio

Terms and Conditions

Share via:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap