Ψωριασική Αρθρίτιδα

Ψωριασική Αρθρίτιδα

Η Ψωριασική Αρθρίτιδα (ΨΑ) είναι ένας τύπος φλεγμονώδους αρθρίτιδας που σχετίζεται με την ψωρίαση. Οι άνθρωποι με ΨΑ μπορεί να έχουν προσβολή του δέρματος ή και των ονύχων (λεπιδώδεις, δερματικές βλάβες, γραμμώσεις και βαθουλώματα στα νύχια), πόνο στις αρθρώσεις, δυσκαμψία και οίδημα στα δάχτυλα που τα κάνει να μοιάζουν στο σχήμα με λουκάνικα.

Η ΨΑ προχωράει βαθύτερα από το δέρμα

Όπως η ψωρίαση και η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ΨΑ είναι νόσος του ανοσοποιητικού συστήματος. Στην ΨA το ανοσοποιητικό σύστημα προκαλεί πολύ γρήγορο πολλαπλασιαμό αύξηση των δερματικών κυττάρων, με αποτέλεσμα αυτά να εμφανίζονται σαν κόκκινες πλάκες, με λέπια πλάκες στην επιφάνεια του δέρματος (ψωρίαση). Η φλεγμονή μπορεί να επεκταθεί και στις αρθρώσεις σας, προκαλώντας οίδημα και πόνο.

Αν δεν αντιμετωπιστεί θεραπευτικά, η ΨΑ μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση ή καταστροφή των αρθρώσεων και αναπηρία. Έτσι, αν νομίζετε ότι ίσως έχετε συμπτώματα που υποδηλώνουν πιθανή ΨΑ, μιλήστε στο ρευματολόγο σας το συντομότερο δυνατόν.
Για πολλούς ανθρώπους που πάσχουν από ΨΑ, τα συμπτώματα ίσως είναι ήπια. Όμως, εκτιμάται ότι στους μισούς ασθενείς με ΨΑ, η αρθρίτιδα εξελίσσεται σε βαριά μορφή, όμοια με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Καθώς ο χρόνος περνάει χωρίς την κατάλληλη θεραπεία, η καταστροφή των αρθρώσεων μπορεί να είναι μή αναστρέψιμη.Τα αίτια δεν είναι γνωστά.Κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς τι είναι αυτό που πυροδοτεί την εμφάνιση της νόσου.

Ορισμένα πράγματα που γνωρίζουμε είναι τα εξής:
•Μπορεί να ενέχονται περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως λοίμωξη και τραυματισμός
•Μπορεί να είναι κληρονομική. Συχνά η ΨΑ προσβάλλει μέλη της ίδιας οικογένειας, αλλά τα ακριβή γενετικά αίτια δεν είναι γνωστά
•Η ΨA είναι νόσος του ανοσοποιητικού συστήματος. ∆εν είναι λοιπόν μεταδοτική. ∆εν μπορείτε να προσβληθείτε ερχόμενοι σε επαφή με κάποιο άλλο πρόσωπο και δεν μπορείτε να τη μεταδώσετε σε κανέναν

Η έρευνα για τα αίτια της ΨΑ συνεχίζεται.

Τα συμπτώματα της ΨΑ μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή σας με πολλούς τρόπους.Τα συμπτώματα της ΨΑ μπορεί να έχουν επιπτώσεις σε διάφορες πλευρές τις ζωής σας. Mπορεί να σας επηρεάσουν σωματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. Πρέπει να τα βγάλετε πέρα όχι μόνο με τα σωματικά συμπτώματα που εμφανίζετε και με τις τυχόν συνέπειες της θεραπείας σας, αλλά και με τις αντιδράσεις των άλλων απέναντι στην κατάστασή σας. Αυτό μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολο, αν εμφανίζετε εξάρσεις της ψωρίασης.

Συµπτώµατα:

-∆έρµα και νύχια με κόκκινες, δερµατικές πλάκες µε λέπια ή/και αλλαγές στα νύχια των χεριών ή των ποδιών, όπως σχηµατισµός βοθρίων, χαλάρωση ή πάχυνση Αρθρώσεις
-Πρωινή δυσκαµψία
-Ευαισθησία, πόνος και οίδηµα
-Οίδηµα των δαχτύλων των χεριών και των ποδιών, που µπορεί να µοιάζουν στο σχήµα µε λουκάνικα.
-Ερυθρότητα και πόνος στα µάτια

*Παρακαλούµε σηµειώστε: Αυτή η λίστα των συμπτωμάτων δεν αποτελεί επίσηµο διαγνωστικό εργαλείο. Σκοπός της είναι να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε τα συµπτώµατα που προκαλεί η Ψωριασική Αρθρίτιδα. Άλλες παθήσεις µπορεί να προκαλέσουν συµπτώµατα παρόµοια µε αυτά της Ψωριασικής Αρθρίτιδας. Μόνο ο ρευµατολόγος που σας παρακολουθεί
είναι αρμόδιος να διαγνώσει αν πάσχετε από Ψωριασική Αρθρίτιδα.

Όσο νωρίτερα γίνει η διάγνωση, τόσο γρηγορότερα µπορείτε να ξεκινήσετε αποτελεσµατική θεραπεία. Για τα συµπτώµατα της ψωρίασης, οι δερµατολόγοι συχνά ξεκινούν τη θεραπεία µε παράγοντες που χρησιµοποιούνται τοπικά, όπως µε κορτιζόνη ή βιταµινούχες κρέµες. Όταν τα συµπτώµατα της ψωρίασης σε ασθενείς µε ΨΑ είναι σοβαρότερα, οι ρευµατολόγοι µπορεί να συνταγογραφήσουν ισχυρότερα φάρµακα, όπως η µεθοτρεξάτη η κυκλοσπορίνη ή η
λεφλουνοµίδη.

∆ιαγνωστικές εξετάσεις
Ορισµένες από τις εξετάσεις που χρησιµοποιούνται για να συµβάλλουν στη διάγνωση της ΨΑ είναι παρόµοιες µε αυτές που χρησιµοποιούν οι γιατροί για τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα.
Περιλαµβάνουν:
• Ανοσολογικές εξετάσεις, όπως ρευµατοειδής παράγοντας, αντιπυρηνικά αντισώµατα, που βοηθούν το ρευµατολόγο να αποκλείσει άλλες διαταραχές όπως η ρευµατοειδής αρθρίτιδα
• Εξετάσεις αίµατος, όπως ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιµοσφαιρίων (ΤΚΕ) και C-αντιδρώσα
πρωτεΐνη (CRP), που µετρούν το επίπεδο φλεγµονής στον οργανισµό σας
• Ακτινογραφίες των προσβεβληµένων αρθρώσεων, που βοηθούν το ρευµατολόγο
σας να προσδιορίσει το βαθµό της βλάβης, εφόσον υπάρχει, καθώς και την εξέλιξη της
νόσου σας
• Εξέταση επώδυνων αρθρώσεων, δαχτύλων µε σχήµα λουκάνικου, δέρµατος κ.λ.

Στην ΨΑ, η φυσική άσκηση ή η εργασιοθεραπεία πρέπει να ξεκινήσει σε πρώιµο στάδιο της νόσου. Τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα (ΜΣΑΦ) θεωρούνται χρήσιµα για την αντιµετώπιση των συµπτωµάτων της ήπιας αρθρίτιδας. Για τα σοβαρότερα συµπτώµατα αρθρίτιδας, οι ρευµατολόγοι συχνά συνταγογραφούν αντιρευµατικά φάρµακα τροποποιητικά της νόσου (DMARD) σε πρώιµο στάδιο της θεραπείας. Υπάρχουν αρκετά ανοσοτροποποιητικά που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο ρευµατολόγος σας για τη θεραπεία της ΨΑ από την
οποία πάσχετε.
Σε αυτά περιλαµβάνονται:
• Μεθοτρεξάτη
• Λεφλουνοµίδη 16
• Σουλφασαλαζίνη
• Αζαθειοπρίνη
• Κυκλοσπορίνη Α

Η µεθοτρεξάτη είναι ένα νοσοτροποποιητικό που συνταγογραφείται συχνά για ασθενείς µε ΨΑ και ελέγχει αποτελεσµατικά τα συµπτώµατα τόσο της ψωρίασης όσο και της αρθρίτιδας, αν και δεν έχει αποδειχτεί ότι βοηθάει στην πρόληψη της εξέλιξης της νόσου.

Χρειάζεται οµαδική δουλειά. Η συνεργασία µεταξύ δερµατολόγου για τα συµπτώµατα του δέρµατος και ρευµατολόγου για τα συµπτώµατα των αρθρώσεων είναι σηµαντικό βήµα στην αντιµετώπιση της νόσου. Αν παίρνετε ένα νοσοτροποποιητικό και τα συµπτώµατα δεν βελτιώνονται, είναι σηµαντικό να το πείτε στο ρευµατολόγο σας το συντοµότερο δυνατόν.

Τροποποιητές βιολογικής απάντησης
Οι βιολογικοί παράγοντες αποτελούν την πλέον πρόσφατη θεραπευτική επιλογή για την αντιµετώπιση της ΨΑ. Επιδρούν στον οργανισµό, ανακουφίζοντας από τα συµπτώµατα της ψωρίασης και του πόνου, ενώ καταπολεµούν τη νόσο.
Αυτά τα φάρµακα ― adalimumab, etanercept, infliximab και golimumab― βελτιώνουν τα σηµεία και τα συµπτώµατα της ΨΑ. Μιλήστε µε το ρευµατολόγο σας για να βρεθεί η
θεραπευτική αγωγή που θα έχει τα καλύτερα αποτελέσµατα για σας.
Ο ρευµατολόγος σας µπορεί να σας δώσει πληροφορίες σχετικά µε τα οφέλη και τις παρενέργειες των διαφόρων θεραπειών.

Επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από την επίσκεψη στο ρευµατολόγο σας:
• Μην ντραπείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις στο ρευµατολόγο σας. Φτιάξτε εκ των προτέρων έναν κατάλογο ερωτηµάτων για να µην τα ξεχάσετε.
• Αναγνωρίστε τα συναισθήµατα και τις ανησυχίες που σας προκαλεί η πάθησή σας. Μοιραστείτε αυτά που νιώθετε µε το ρευµατολόγο σας.
• Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τις πληροφορίες που σας δίνει ο ρευµατολόγος σας. Μπορείτε κάλλιστα να του πείτε «∆εν καταλαβαίνω».
• Μάθετε περισσότερα για την ΨΑ. Έτσι θα είναι ευκολότερο να συζητήσετε µε το γιατρό σας τις θεραπευτικές επιλογές που έχετε.
• Κρατάτε ηµερολόγιο των συµπτωµάτων που εµφανίζετε και του πώς νιώθετε, και σηµειώνετε
την κάθε φορά που ξεχνάτε να πάρετε τα φάρµακά σας.
• Ενηµερώστε το γιατρό σας οπωσδήποτε για άλλα φάρµακα που παίρνετε και για οποιοδήποτε άλλο πρόβληµα υγείας έχετε.

Η ΨΑ είναι χρόνια πάθηση. Υπάρχουν πολλά πράγµατα που µπορείτε να κάνετε, για να βοηθηθείτε να διατηρήσετε ένα φυσιολογικό τρόπο ζωής.
-Προσέξτε το βάρος σας Το υπερβολικό βάρος µπορεί να επιβαρύνει τα γόνατά
σας, γι’ αυτό ρωτήστε το ρευµατολόγο σας αν ενδείκνυται να ακολουθήσετε πρόγραµµα απώλειας βάρους.
-Ασκείστε τακτικά.  Οι διατατικές ασκήσεις και οι ασκήσεις ενδυνάµωσης µπορεί να σας βοηθήσουν να αντιµετωπίσετε τα συµπτώµατά σας. Μιλήστε µε το ρευµατολόγο σας
πριν ξεκινήσετε κάποιο πρόγραµµα φυσικής άσκησης.
-Οργανώστε το χώρο εργασίας σας και το σπίτι σας µε κατάλληλο τρόπο, ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση στα αντικείµενα που χρησιµοποιείτε συχνά.

Ντυθείτε άνετα
Υπάρχουν απλά πράγµατα που µπορείτε να κάνετε όταν ντύνεστε, που θα σας βοηθήσουν να
ελαχιστοποιήσετε την πίεση στις αρθρώσεις σας:
• Ετοιµάζετε τα ρούχα που θα φορέσετε από την προηγούµενη νύχτα, όταν οι αρθρώσεις σας δεν είναι τόσο δύσκαµπτες • Φοράτε γραβάτες µε δεµένο τον κόµπο για να µην καταπονούνται τα χέρια σας
• Φοράτε φαρδιά ρούχα µε µεγάλα ανοίγµατα για µην καταπονείτε τις αρθρώσεις σας όταν τα
φοράτε ή τα βγάζετε
• ∆ιαλέγετε άνετα παπούτσια που δένονται εύκολα και µειώνουν ή εξαλείφουν την πίεση στα πόδια

Σκεφτείτε προνοητικά όταν ταξιδεύετε :

-Κάντε έγκαιρα τις κρατησεις σας για να εξασφαλίσετε ότι θα καλυφθούν οι ανάγκες σας
-Φυλάτε τα φάρµακά σας και άλλα σηµαντικά πράγµατα σε µια ελαφριά τσάντα εύκολη στη
µεταφορά. Θυµηθείτε να ακολουθείτε τις συστάσεις που αφορούν τις συνθήκες φύλαξης
των φαρµάκων
• Όποτε είναι δυνατόν, επιλέξτε πτήση χωρίς ενδιάµεσο σταθµό για να αποφύγετε τη
δυσκολία της αλλαγής αεροπλάνου

Αν διαγνωστείτε με ΨΑ, η οικογένεια και οι φίλοι σας µπορεί να µην γνωρίζουν ποιοι είναι οι
καλύτεροι τρόποι να σας βοηθήσουν. Μερικές χρήσιµες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να τους εξηγήσετε τι αντιµετωπίζετε είναι οι εξής:
• Προσπαθήστε να τηλεφωνείτε τακτικά σε φίλους ή µέλη της οικογένειάς σας. Η διατήρηση της επαφής µαζί τους διευκολύνει τη συζήτηση για το πώς σας επηρεάζει η ΨΑ
• Μάθετε για την ΨΑ. Όσο περισσότερα γνωρίζετε για την ΨΑ, τόσο καλύτερα µπορείτε να
την εξηγήσετε στους άλλους
• Να είστε άµεσοι. Να λέτε στους φίλους και στην οικογένειά σας τι χρειάζεστε
• Εκπαιδεύστε τους φίλους και την οικογένειά σας σχετικά µε την ΨΑ. Προτρέψτε τους να διαβάσουν αυτές τις πληροφορίες.

Εξηγήστε στην οικογένεια και στους φίλους σας ότι ο πόνος και η δυσκαµψία που νιώθετε
µπορεί να ποικίλλουν. Ζητήστε τους να δείξουν κατανόηση αν χρειαστεί να αλλάξετε ή να
αναβάλετε δραστηριότητες που έχετε προγραµµατίσει µαζί τους
• Όταν συναντιέστε µε τους φίλους και την οικογένειά σας, σχεδιάστε δραστηριότητες στις
οποίες µπορείτε να συµµετέχετε
• Μιλήστε ανοιχτά στον/στην σύντροφό σας. Η ειλικρινής έκφραση των συναισθηµάτων σας
θα διατηρήσει τη σχέση σας υγιή και θα επιτρέψει στον/στην σύντροφό σας να σας
βοηθήσει
• Να θυµάστε να γελάτε! Η αίσθηση του χιούµορ µπορεί να σας προσφέρει πολλά.

Αισιοδοξία
Αν και το να ζείτε µε την ΨΑ δεν είναι εύκολο, δεν πρέπει να χάσετε την αισιοδοξία σας για το µέλλον. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι γνωρίζοντας περισσότερα για την πάθησή σας και τη θεραπεία της, ίσως µπορέσετε να απολαύσετε τη ζωή σας πληρέστερα.

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (ΕΛΕΑΝΑ)