Περπατώ για τους Ρευματοπαθείς

Στις 15 Οκτωβρίου έχει διεξαχθεί η διαχρονική μας εκδήλωση Περπατώ με τους Ρευματοπαθείς, με μια συμβολική πορεία, η οποία ξεκίνησε στις 10:30 π.μ., από την Πλατεία Ευρώπης και κατά μήκος της παραλιακής οδού των Φοινικούδων.

Επίσης στην πλατεία Ευρώπης υπήρχε περίπτερο ενημέρωσης για τις ρευματικές παθήσεις καθ’ όλην την διάρκεια της ημέρας με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα Ρευματικά Νοσήματα.

Η 12η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως ‘’Η Παγκόσμια Ημέρα Ρευματοπαθειών’’ η οποία καθιερώθηκε στις 12 Οκτωβρίου από την Παγκόσμια Οργάνωση Ρευματοπαθών το 1996. Τιμάται κάθε χρόνο με διάφορες ανά τον κόσμο εκδηλώσεις, με γνώμονα την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, των οικείων τους, των αρμόδιων φορέων και των ατόμων που έχουν διαγνωστεί με ρευματικές παθήσεις. Η Ημέρα αυτή σηματοδοτεί την παγκόσμια συλλογική προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής των Ρευματοπαθών και αποτελεί την ταυτόχρονη κορύφωση των διαφόρων εκδηλώσεων / δραστηριοτήτων που γίνονται κατά τη διάρκεια του χρόνου.

Ο Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου (ΣύΡεΚ) το έτος 2023 έχει διοργανώσει εκστρατεία συμβολικής στήριξης προς τους Ρευματοπαθείς, μέσα από τις δράσεις «Περπατώ για τους Ρευματοπαθείς» και «Φόρεσε με για έγκαιρη διάγνωση» στις 12 και 15 Οκτωβρίου 2023. Αυτές είναι αφιερωμένες στην Παγκόσμια Ημέρα Ρευματοπαθειών 12 Οκτωβρίου, προβάλλοντας την αξία για έγκαιρη διάγνωση.

© Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου. All rights reserved. Created by Mirmir Design Studio

Terms and Conditions

Share via:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap